Star Publishing Logo
Please login to
access your resources

Forgot your password?

Register

Negaraku Tanggungjawabku

Discovering Mathematics

Introduction

Negaraku Tanggungjawabku merupakan buku pelajaran sivik dan pendidikan moral untuk kegunaan murid sekolah rendah. Kandungan buku ini diharapkan dapat membina minda murid agar lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, jiran, sekolah, masyarakat dan negara.

Pelbagai nilai murni yang terpuji seperti hormat-menghormati, kasih sayang, berjimat cermat, tolong-menolong, jujur, iklas, dan seumpamanya diterapkan dalam buku ini. Nilai-nilai murni yang diolah dan diperincikan melalui cerita-cerita yang dapat dijadikan teladan yang disertakan dengan ilustrasi yang berwarna-warni bagi menarik minat murid menghayatinya.

Levels
Primary | Year 1,2,3,4,5,6
Core Components
Textbooks
Teacher's Resources
Printed Resources Big cards, Small cards